Użytkownik | DULNIKcommunico | Opublikowane | Szkolenia Komunikacja

Komunikator jako Nieformalny Lider Opinii

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 2962 dni temu (Artykuł)

W organizacji istnieją dwa nurty komunikacji: formalna i nieformalna. Im bardziej są spójne, tym większa jest efektywność komunikacji wewnętrznej. W zmniejszaniu komunikacyjnego dysonansu kluczową rolę odgrywa nieformalna pozycja komunikatora – dzięki niej ma on dostęp do informacji krążących między pracownikami oraz wpływ na budowanie zrozumienia i realizację celów komunikacyjnych. Może też zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia dla organizacji. Silna pozycja komunikatora jako nieformalnego lidera opinii wspiera budowanie relacji w firmie, między działami i pracownikami.


Bookmark and Share

Mit założycielski, wizja i misja firmy, wartości firmowe, kodeksy etyczne, postawy pracowników są tym, co decyduje o tożsamości firmy i jej pracowników, atmosferze pracy, zaangażowaniu zatrudnionych, wizerunku organizacji jako pracodawcy i jako dostawcy usług bądź produktów. W perspektywie zmieniającego się rynku, nowych modeli zatrudniania (outsourcing, crowdsourcing, praca zdalna, franczyza), oczekiwań i roszczeń pokolenia wkraczającego na rynek oraz rosnącego chaosu informacyjnego, silna firmowa tożsamość może zaważyć na przyszłości organizacji.


 


Celem warsztatów jest przygotowanie do opracowania założeń kultury organizacyjnej i sposobów jej kształtowania.


Bookmark and Share

Samo istnienie intranetu w firmie nie gwarantuje sprawnego przepływu informacji i wiedzy. Jak w przypadku każdego narzędzia komunikacji, intranetem należy zarządzać, dbać o jego jakość, rozwój i atrakcyjność. Także w perspektywie rosnącej roli mediów społecznościowych, które umożliwiają bieżącą komunikację w czasie rzeczywistym. Od mediów społecznościowych nie ma już ucieczki – są naturalnym kanałem komunikowania się, szczególnie dla osób właśnie wkraczających na rynek pracy.


Bookmark and Share

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz ważniejszym elementem budowania wizerunku organizacji. Często jednak działania dobroczynne firm budzą nieufność i podejrzenia. Angażując pracowników w wolontariat firma buduje postawy pracownicze i kulturę organizacji gwarantujące wiarygodność i rzetelność społecznych działań.


 


Bookmark and Share

Biuletyn Firmowy

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 2962 dni temu (Artykuł)

Biuletyny firmowe (drukowane i elektroniczne) wciąż cieszą się wśród pracowników wielką popularnością. Jednocześnie rosną oczekiwania co do form i treści firmowych wydawnictw. Aby biuletyn wewnętrzny spełniał swoją komunikacyjną i integracyjną rolę powinien ukazywać się regularnie, być atrakcyjny w formie i treści oraz komponować się z pozostałymi narzędziami komunikacji wewnętrznej.


 


Celem warsztatów jest nabycie umiejętności profesjonalnego redagowania biuletynu oraz wypracowanie optymalnych dla danej organizacji metod pracy nad wydawnictwem wewnętrznym i sposobów angażowania pracowników w jego współtworzenie.


 


Warsztat w szczególności d

Bookmark and Share

Audyt Komunikacji Wewnętrznej

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 2962 dni temu (Artykuł)

Audyt z jednej strony bada aktualny poziom zadowolenia pracowników z przepływu informacji i wiedzy oraz jakości relacji z przełożonymi i współpracownikami, z drugiej wskazuje na potrzeby i preferencje w tych zakresach. Jest analizą słabych i silnych stron procesów komunikacji zachodzących w firmie, wskazuje na szanse i zagrożenia w tym zakresie. Jest jednocześnie otwarciem się organizacji na wysłuchanie pracowników i obietnicą zmian. Wymaga rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia.


 


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia lub nadzoru przebiegu audytu komunikacji wewnętrznej.


 


Warsztat w szczeg&

Bookmark and Share

Zarządzanie opiera się na czterech podstawowych funkcjach: planowaniu, delegowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu. Menedżer z jednej strony im podlega, z drugiej je sprawuje. Pełni także kluczową rolę w krzewieniu kultury organizacyjnej i wartości firmowych. Dodatkowym wyzwaniem dla przełożonego jest przekazywanie pracownikom trudnych informacji. Kompetencje komunikacyjne w dużej mierze decydują o tym, czy menedżer stanie się autorytetem dla swoich pracowników, przełożonych i pozostałych menedżerów.


Bookmark and Share

Strategia Komunikacji Wewnętrznej

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 2962 dni temu (Artykuł)

Nadrzędnymi rolami komunikacji wewnętrznej są wsparcie realizacji celów strategicznych firmy i podniesienie efektywności organizacji. Aby komunikacja mogła spełnić te role, powinna być przemyślana, zaplanowana, konsekwentna i spójna. Służy temu strategia komunikacji wewnętrznej, czyli dokument określający cele komunikacji wewnętrznej realizowane w poszczególnych grupach docelowych za pośrednictwem optymalnie dobranych narzędzi komunikacji.


 


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do opracowania strategii komunikacji wewnętrznej wspierającej realizację celów biznesowych firmy z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na komunikację w organizacji

Bookmark and Share

Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 2962 dni temu (Artykuł)

Dobór narzędzi jest jednym z czynników, od których zależy efektywność komunikacji wewnętrznej. Od słów i sformułowań zależą odbiór i interpretacja przekazu, a także wizerunek adresata. Na realizację zamierzonego celu (doinformowanie, zbudowanie zaangażowania lub zmianę postaw) ma wpływ dobór narzędzi komunikacji, ich wdrożenie i wykorzystanie oraz używane określenia i sformułowania.


Bookmark and Share

Akademia Komunikacji Wewnętrznej DULNIK communico to cykl otwartych warsztatów doradczych, przygotowujących do kompleksowego zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji. Ich celem jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji działań komunikacyjnych w firmie.


Bookmark and Share
Nasz serwis powstał z myślą o ludziach, którzy interesują się szkoleniami, a zwłaszcza tymi, które dotyczą zagadnienia komunikacji. Na naszych stronach zbieramy najciekawsze materiały dotyczące tej tematyki, które można znaleźć w Internecie.
Partnerzy
Login:

Hasło:

Zapamiętaj mnie:Wszystkich Online: 0

  • csisilver
  • Silouh
  • aggiss
  • Piter
  • greta
  • agu_87
  • Elamis
  • Agnieszka_
  • Fokolak
  • Gnom

STATYSTYKI