Opublikowane | Page 12 | Szkolenia Komunikacja

W życiu każdego z nas zdarzają się, częściej lub rzadziej, sytuacje w których musimy obronić swoje stanowisko w kontekście sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Musimy pogodzić się z faktem, że zawsze znajdą się osoby w środowisku w którym się uczymy lub pracujemy, które mają odrębne zdanie niż my i jednocześnie mają wystarczające argumenty które przemawiają na ich korzyść. Wymiana zdań z osobami o odrębnych poglądach niż nasze powinna przebiegać na neutralnym gruncie. Dzięki poznaniu zasad asertywnej postawy i efektywnego ich wykorzystywania podczas sytuacji tego wymagających możemy zapewnić sobie uznanie w oczach innych, być fair wobec postaw i przekonań innych ludzi oraz wobec swoich własnych myśli, uczuć i praw.

Asertywność oznacza posiadanie przez człowieka pewnych specyficznych umiejętności które determinują sposób zachowania się w trakcie określonych sytuacji. Można je rozumieć jako zachowanie bezpośrednie, uczci


Bookmark and Share

Retorzy i osoby zajmujące się przemówieniami zadają sobie pytania od wielu lat co jest ważniejsze dla widowni znajdującej się na sali wykładowej. Co jest dla nich ciekawsze - czy przemówienie które jest wygłaszane na niezwykle ciekawy temat lecz w bardzo mierny lub słaby i mało profesjonalny sposób, czy też mało porywający temat, który normalnie nie porywa tłumów lecz podany w niezwykle ciekawy i nowatorski sposób? Drugim pytaniem jest to, jaką formę przekazania treści wybrać i czy zawsze wygłoszenie referatu jest najlepszym z możliwych sposobów?  


 


„Osobiście pokusiłbym się o stwierdzenie, że niezbyt ciekawy temat podany w mistrzowski sposób robi większe wrażenie niż ten najciekawszy podany w sposób mierny".



Bookmark and Share

Ludzie jako gatunek posiadają unikalną cechę - potrafią komunikować się między sobą. Ten aspekt jest nieodłącznym elementem naszego życia jako jednostek ukształtowanych jako osobniki społeczne. Mowa kształtuje obraz naszego świata. Poprzez pryzmat słów, zdań, konstrukcji wypowiedzi, zarówno tych, których autorem jesteśmy my sami jak i tych których twórcami są napotkane przez nas inne osoby, widzimy ferie barw, kształtów, sytuacji oraz zdarzeń, tych potocznych jak i niecodziennych. Mowa kształtuje nas, tak jak my kształtujemy nasze wypowiedzi.


 


Według Idy Kurcz, nowoczesne psycholingwistyczne podejście do zagadnienia mowy posiada takie cechy, jak "wprowadzenie pojęcia kompetencji językowej jako zdolności do posługiwania się językiem i pojęcia realizacji językowej jako konkretnych aktów użycia języka, nacisk na uniwe

Bookmark and Share

 


Nikt z nas nie jest doskonały i dlatego też należy pogodzić się z naszymi ułomnościami. Punkt widzenia zmienia się jednak, jeśli tą niedoskonałą w naszym mniemaniu osobą, jest nasz przełożony. Wówczas, w ekstremalnych sytuacjach, może dość do sytuacji, kiedy będziemy gotowi zrezygnować z pracy, biorąc pod uwagę perspektywę kolejnych lat z naszym szefem.


 


Jakie problematyczne typy przełożonych możemy wyróżnić, oraz jak sobie z nimi poradzić, odpowiedź znajdziecie poniżej…


 


Niewzruszony pracoholik, to osoba, która wydaje się nie mieć żadnych ludzkich odruchów. Jego twarz nie wyraża żadnych emocji, nigdy nie wiemy, czy ma dobry czy zły humor, ponieważ zupełnie nie można tego po nim poznać. To co dla niego istotne, to wyniki pracy, raporty, s

Bookmark and Share

Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczenia się z fiskusem. Już powinniśmy być w posiadaniu otrzymanych od pracodawców PIT-ów, i pomimo, że w bieżącym roku na rozliczenie się, mamy czas do drugiego maja, to warto zabrać się za wypełnianie zeznania wcześniej. Ten, dla wielu przykry obowiązek, możemy sobie umilić świadomością, iż pomimo, że podatku dochodowego nie da się uniknąć, to na szczęście istnieją jeszcze pewne ulgi, dzięki którym możemy zapłacić mniej.


 


Zacznijmy od ulgi, która stanowi największą kwotę możliwą do odliczenia. Tak zwana ulga prorodzinna, bowiem o niej mówimy, pozwala na odliczenie 1 112,04 złotych na poszczególne dziecko. Ustawodawca stwierdził, że na każdy miesiąc możemy odliczyć 92,67 złote i kwota ta może być sumowana z tych miesięcy, w których rzeczywiście mieliśmy potomka. Oznac

Bookmark and Share

Elementem łączącym każdego człowieka jest sposób postrzegania przez nas świata. Dzięki lekturze książki „Sztuka możliwości – jak przekształcić życie zawodowe i osobiste” autorstwa Rosamunda Zandera i Benjamin Zandera można dowiedzieć się jak to postrzeganie wpływa na różne elementy naszego życia. Ludzie tworzą struktury postrzegania rzeczywistości - każda zmiana sposobu percepcji wpływa na uzyskanie nowych ścieżek rozwoju a tym samym nowe możliwości w kontekście uzyskiwanych rezultatów z pracy, życia codziennego. Jeżeli zatem chcemy zmienić sytuacje które spotykają nas na drodze naszego życia, poprawić jego jakość lub sprawić, aby praca i życie osobiste nie stały ze sobą w opozycji, powinniśmy zmienić struktury percepcji. Zmiana struktur na takie, które umożliwiają osiąganie założonych celów, angażowanie większej energii i dopełnianie swoich planów zgodnie z początkowo ...


Bookmark and Share

Prince 2 to ogólna metodyka postępowania w trakcie realizacji projektu. Jego nazwa pochodzi od angielskiego skrótu słów „project in a controlled environment” co po przetłumaczeniu oznacza „projekt w kontrolowanym środowisku”. Projekt rozumiany jest jako unikalna organizacja powołana do życia na określoną ilość czasu. Czas ten ograniczony jest terminem przed którym należy projekt zakończyć, natomiast unikalność projektu uzyskana jest dzięki wcześniej przyjętym i zdefiniowanym planom i założeniom. Jest to też całościowy system ogólnych działań prowadzących do uformowania i skończenia projektu. W ramach systemu Prince 2 istnieją trzy rodzaje zasobów – są to ludzie, pieniądze oraz materiały.


 


Prince 2 oznacza zatem zaimplementowanie metodyki do kierowania projektami w firmie. Pince 2 w

Bookmark and Share

"Nie ważne jak bardzo się zestarzejesz, jeżeli potrafisz podtrzymać chęć do bycia kreatywnym, to podtrzymujesz żyjące w tobie dziecko". Anon.


Kreatywność, zdolność do adaptowania różnych systemów i modeli do rozwiązywania własnych problemów jest niezwykle pożądaną cechą u każdego człowieka. Otaczające nas środowisko jest pełne inspiracji które możemy odnaleźć jeżeli będziemy posiadali otwarty na nowe rzeczy umysł. Niezależnie od dziedziny w jakiej realizujemy się zawodowo, kreatywność jest jednym z tych aspektów, który rozwija zarówno osobę wprowadzającą innowacyjne rozwiązanie, jak i umożliwiające rozwój samego środowiska pracy. Kreatywność umożliwia osiągnięcie personalnego spełnienia oraz sukcesu w wykonywanym zawodzie. Dzięki takiemu podejściu do życia, nowe ścieżki stają otworem, nowe możliwości rozwoju są w zasięgu ręki. Kreatywność oznacza rów

Bookmark and Share

Kiedy słyszymy słowo ‘controlling’, zapewne nasuwają się nam na myśl jakieś pejoratywne skojarzenia związane z obserwacją, inwigilacją czy też sprawdzaniem efektów naszych działań, bądź też podejmowanych decyzji. W rzeczywistości jednak, pojęcie to odnosi się zupełnie do czegoś innego. Jest to monitorowanie oraz koordynacja procesów planowania w przedsiębiorstwie, realizowane wewnątrz firmy. Dzięki niemu można szybko dostrzec i wychwycić pojawiające się trudności, ocenić jakie cele warto postawić sobie na nadchodzący okres, czy też otrzymać informacje dotyczące kondycji spółki. Controlling jest zazwyczaj realizowany przez kierowników poszczególnych komórek w przedsiębiorstwie, bądź też specjalnie powołanych do tego audytorów. Aby spełniał swoje podstawowe funkcje musi uwzględniać dwie podstawowe kwestie: a mianowicie sprzężenie zwrotne oraz wyprzedzające. To pierwsze, często okreś


Bookmark and Share
Nasz serwis powstał z myślą o ludziach, którzy interesują się szkoleniami, a zwłaszcza tymi, które dotyczą zagadnienia komunikacji. Na naszych stronach zbieramy najciekawsze materiały dotyczące tej tematyki, które można znaleźć w Internecie.
Partnerzy
Login:

Hasło:

Zapamiętaj mnie:


Sortuj Wpisy

Wszystkich Online: 0

  • csisilver
  • Silouh
  • aggiss
  • Piter
  • greta
  • agu_87
  • Elamis
  • Agnieszka_
  • Fokolak
  • Gnom

STATYSTYKI