Wartość komunikacji niewerbalnej | Szkolenia Komunikacja

Gdy przemawiamy przed większą ilością osób, staramy się aby nasz przekaz był klarowny, przejrzysty, zrozumiały i przyjemny do słuchania. Założenia te, które przyjmujemy przed przystąpieniem do wygłoszenia mowy, są w istocie bardzo ważne i motywują nas do efektywnego działania. Niestety prawda jest, a zna to każdy, kto kiedykolwiek przemawiał przed większą grupą osób o temacie dosyć ważnym i skomplikowanym, że stres związany z takim wystąpieniem powoduje błędy w prezentacji. Gdy zbyt koncentrujemy się na tym, jak ułożyć swoje wystąpienie, aby każdy jak najwięcej zrozumiał, zbyt dużo uwagi zabiera nam opracowanie każdego słowa.  W istocie jednak, sama warstwa merytoryczna naszej wypowiedzi stanowi zaledwie 7% tego, na co odbiorcy zwracają uwagę podczas słuchania. Gdzie zatem znajduje się pozostałe 93%? Ta przeważająca liczba kryje się w naszym ciele, głosie i sposobie zachowania.


„Komunikowaniem niewerbalnym nazywamy zachowania i działania mające efekt przekazu, których cechą jest brak użycia języka mówionego lub pisanego – tak więc w niewerbalnym przekazie nie będziemy korzystać ze słów i zdań, wypowiadanych czy pisanych, lecz będziemy posługiwać się pozajęzykowymi formami przekazu” – tak zdefiniowany został termin komunikacji niewerbalnej w książce Marka Szopskiego „Komunikacja międzykulturowa”. Komunikacja werbalna i niewerbalna – w procesie komunikacji między dwiema osobami (jak i w każdej innej sytuacji komunikacyjnej, do której zalicza się wystąpienie przed zgromadzonym audytorium) obie odgrywają zasadniczą rolę. Język i mowę ciała łączą zarówno podobieństwa jak i różnice. Do podobieństw należy zaliczyć arbitralność i dyskrecję sygnałów niewerbalnych. Komunikacja niewerbalna jednak jest dominująca. Znacznie częściej i mocniej zwracamy uwagę na język ciała osoby mówiącej.


 


W drugiej kolejności zwracamy uwagę na głos jaki dana osoba posiada. Dopiero w trzeciej kolejności zwracamy tak na prawdę na merytoryczny przekaz tego, co ktoś stara się nam powiedzieć. Stopień zaufania i kolejności w jakiej stawiamy dany sygnał również zależy od jego natury – gdy komunikat werbalny stoi w opozycji do komunikatu niewerbalnego chętniej i częściej ufamy temu drugiemu. Komunikat niewerbalny może zatem sugerować zupełnie odmienne nastawienie do danej sytuacji czy zachowania innej osoby aniżeli to wynika z tego co dana osoba mówi. Zatem o ile można ukryć poprzez mowę to, co myślimy w danej chwili, tak komunikat niewerbalny zdradzi nasze intencje. Lecz sygnały jakie wysyłamy za pomocą języka naszego ciała stanowią podkreślenie i przedłużenie zawartości merytorycznej tego, co staraliśmy się przekazać. Znaczenie sygnałów jakie wysyłamy podświadomie również mogą się różnić między sobą. Po pierwsze, zależeć mogą od uwarunkowań danej społeczności czy też całej kultury w jakiej występują – istnieją znaki czy gesty charakterystyczne wyłącznie dla jednej kultury i poprzez to nie nadają się do zastosowania w obcej społeczności. Istnieją też komunikaty niewerbalne charakterystyczne dla każdej społeczności, bez względu na środowiskowe uwarunkowania – należy do tego niewątpliwie śmiech, jako reakcja na coś śmiesznego, zabawnego, etc. Do najistotniejszych funkcji spełnianych przez gesty należy zaliczyć możliwość podkreślenia naszej wypowiedzi dzięki charakterystycznemu ruchowi ręki lub innego zachowania (podniesienie palca do góry, zmiana wyrazu twarzy, spojrzenie na wybraną osobę, etc). Dzięki takiej możliwości, zawsze możemy wybrać moment np. podczas przemówienia przed zgromadzoną publicznością lub przed naszymi pracownikami, gdy mamy im do przekazania ważną informację i chcielibyśmy aby dotarła do każdej osoby, do tego, aby zaakcentować naszą wypowiedź lub szczególnie ważny dla nas moment tej wypowiedzi. Gdy chcemy aby komunikat był żywszy, ciekawszy i bardziej absorbował uwagę słuchacza – mimika może pomóc przy konstruowaniu wypowiedzi, podkreślając najważniejsze informacje które staramy się przekazać dalej. Sam przebieg rozmowy również może być uzależniony od gestów i mimiki naszego ciała lub osób z którymi rozmawiamy. Zatem nie powinniśmy lekceważyć roli jaką odgrywa nasze ciało w procesie komunikowania się z innymi osobami.


Komunikacja niewerbalna może z naszej strony być zarówno intencjonalna, czyli w pełni zależna od naszej woli i przez nią powodowana, albo nieintencjonalna, wtedy to mamy do czynienia ze wszelkimi gestami i mimiką twarzy których nie planowaliśmy ani nie jesteśmy świadomi. Czy tego chcemy czy nie, wysyłamy sygnały o nas samych innym, w każdym momencie komunikacji z drugim człowiekiem lub podczas przemawiania przed audytorium. Rodzaje zachowań, jakie możemy zakwalifikować jako służące porozumiewaniu się bez słów to: te wszystkie które związane są z ruchami ciała, fizyczne cechy organizmu – pokrój ciała, jego atrakcyjność, zapach ciała i oddechu oraz inne. Cechy parasegmentalne – siła głosu, jego tonacja i wokalizacja. Przy planowaniu i urządzaniu przemówienia przed większym audytorium należy również zwrócić dużą uwagę na prosemikę czyli dystans pomiędzy osobami – przestrzeń i terytorialność, dobrze należy przemyśleć układ miejsc siedzących, dystans konwersacyjny oraz wpływ architektury. Do rodzajów komunikacji niewerbalnej zaliczają się wszelkiego rodzaju artefakty, czyli przedmioty takie jak odzież, perfumy, szminki, okulary, biżuteria i inne. Wpływ mają również czynniki środowiskowe takie jak dekoracja wnętrza i meble, oświetlenie, kolorystyka, temperatura oraz muzyka i hałas. Istotny jest również czas spotkania, przybycia i odejścia, czas oczekiwania i sekwencje zabierania głosu.


Rozmawiając z ludźmi na codzień nie zastanawiamy się nad powodem rozumienia przez nas słów i zdań wypowiadanych przez innych ludzi – rozumiemy język i poszczególne słowa, nie poddając tego dalszej refleksji. Jednak każda wypowiedź werbalna jest zakotwiczona i determinowana przez kontekst mimiki i gestów – czyli sygnałów niewerbalnych. Odpowiednio rozumiejąc kontekst w jakim osadzone są wypowiedzi, możemy trafnie interpretować to, co się do nas mówi. Zatem aby lepiej rozumieć ludzi z którymi na codzień się spotykamy, oraz aby samemu być lepiej przez nich rozumianym i odbieranym pozytywniej, należy zwrócić uwagę na ten aspekt komunikacji, do którego nie przywiązuje się tak wielkiej wagi, jak do słów, które zbyt wnikliwie planujemy.


Bookmark and Share

Kto głosował na ten wpis


Nasz serwis powstał z myślą o ludziach, którzy interesują się szkoleniami, a zwłaszcza tymi, które dotyczą zagadnienia komunikacji. Na naszych stronach zbieramy najciekawsze materiały dotyczące tej tematyki, które można znaleźć w Internecie.
Partnerzy
Login:

Hasło:

Zapamiętaj mnie:Wszystkich Online: 0

  • csisilver
  • Silouh
  • aggiss
  • Piter
  • greta
  • agu_87
  • Elamis
  • Agnieszka_
  • Fokolak
  • Gnom

STATYSTYKI