Szkolenia Komunikacja - Twoje źródło newsów z internetowej społeczności

Audyt Komunikacji Wewnętrznej

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 3066 dni temu (Artykuł)

Audyt z jednej strony bada aktualny poziom zadowolenia pracowników z przepływu informacji i wiedzy oraz jakości relacji z przełożonymi i współpracownikami, z drugiej wskazuje na potrzeby i preferencje w tych zakresach. Jest analizą słabych i silnych stron procesów komunikacji zachodzących w firmie, wskazuje na szanse i zagrożenia w tym zakresie. Jest jednocześnie otwarciem się organizacji na wysłuchanie pracowników i obietnicą zmian. Wymaga rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia.


 


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia lub nadzoru przebiegu audytu komunikacji wewnętrznej.


 


Warsztat w szczeg&

Bookmark and Share

Akademia Komunikacji Wewnętrznej DULNIK communico to cykl otwartych warsztatów doradczych, przygotowujących do kompleksowego zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji. Ich celem jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji działań komunikacyjnych w firmie.


Bookmark and Share

Komunikator jako Nieformalny Lider Opinii

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 3066 dni temu (Artykuł)

W organizacji istnieją dwa nurty komunikacji: formalna i nieformalna. Im bardziej są spójne, tym większa jest efektywność komunikacji wewnętrznej. W zmniejszaniu komunikacyjnego dysonansu kluczową rolę odgrywa nieformalna pozycja komunikatora – dzięki niej ma on dostęp do informacji krążących między pracownikami oraz wpływ na budowanie zrozumienia i realizację celów komunikacyjnych. Może też zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia dla organizacji. Silna pozycja komunikatora jako nieformalnego lidera opinii wspiera budowanie relacji w firmie, między działami i pracownikami.


Bookmark and Share

Zarządzanie opiera się na czterech podstawowych funkcjach: planowaniu, delegowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu. Menedżer z jednej strony im podlega, z drugiej je sprawuje. Pełni także kluczową rolę w krzewieniu kultury organizacyjnej i wartości firmowych. Dodatkowym wyzwaniem dla przełożonego jest przekazywanie pracownikom trudnych informacji. Kompetencje komunikacyjne w dużej mierze decydują o tym, czy menedżer stanie się autorytetem dla swoich pracowników, przełożonych i pozostałych menedżerów.


Bookmark and Share

Mit założycielski, wizja i misja firmy, wartości firmowe, kodeksy etyczne, postawy pracowników są tym, co decyduje o tożsamości firmy i jej pracowników, atmosferze pracy, zaangażowaniu zatrudnionych, wizerunku organizacji jako pracodawcy i jako dostawcy usług bądź produktów. W perspektywie zmieniającego się rynku, nowych modeli zatrudniania (outsourcing, crowdsourcing, praca zdalna, franczyza), oczekiwań i roszczeń pokolenia wkraczającego na rynek oraz rosnącego chaosu informacyjnego, silna firmowa tożsamość może zaważyć na przyszłości organizacji.


 


Celem warsztatów jest przygotowanie do opracowania założeń kultury organizacyjnej i sposobów jej kształtowania.


Bookmark and Share

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz ważniejszym elementem budowania wizerunku organizacji. Często jednak działania dobroczynne firm budzą nieufność i podejrzenia. Angażując pracowników w wolontariat firma buduje postawy pracownicze i kulturę organizacji gwarantujące wiarygodność i rzetelność społecznych działań.


 


Bookmark and Share

Samo istnienie intranetu w firmie nie gwarantuje sprawnego przepływu informacji i wiedzy. Jak w przypadku każdego narzędzia komunikacji, intranetem należy zarządzać, dbać o jego jakość, rozwój i atrakcyjność. Także w perspektywie rosnącej roli mediów społecznościowych, które umożliwiają bieżącą komunikację w czasie rzeczywistym. Od mediów społecznościowych nie ma już ucieczki – są naturalnym kanałem komunikowania się, szczególnie dla osób właśnie wkraczających na rynek pracy.


Bookmark and Share

Biuletyn Firmowy

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 3066 dni temu (Artykuł)

Biuletyny firmowe (drukowane i elektroniczne) wciąż cieszą się wśród pracowników wielką popularnością. Jednocześnie rosną oczekiwania co do form i treści firmowych wydawnictw. Aby biuletyn wewnętrzny spełniał swoją komunikacyjną i integracyjną rolę powinien ukazywać się regularnie, być atrakcyjny w formie i treści oraz komponować się z pozostałymi narzędziami komunikacji wewnętrznej.


 


Celem warsztatów jest nabycie umiejętności profesjonalnego redagowania biuletynu oraz wypracowanie optymalnych dla danej organizacji metod pracy nad wydawnictwem wewnętrznym i sposobów angażowania pracowników w jego współtworzenie.


 


Warsztat w szczególności d

Bookmark and Share

Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 3066 dni temu (Artykuł)

Dobór narzędzi jest jednym z czynników, od których zależy efektywność komunikacji wewnętrznej. Od słów i sformułowań zależą odbiór i interpretacja przekazu, a także wizerunek adresata. Na realizację zamierzonego celu (doinformowanie, zbudowanie zaangażowania lub zmianę postaw) ma wpływ dobór narzędzi komunikacji, ich wdrożenie i wykorzystanie oraz używane określenia i sformułowania.


Bookmark and Share

Strategia Komunikacji Wewnętrznej

Dodany do Szkolenia przez DULNIKcommunico 3066 dni temu (Artykuł)

Nadrzędnymi rolami komunikacji wewnętrznej są wsparcie realizacji celów strategicznych firmy i podniesienie efektywności organizacji. Aby komunikacja mogła spełnić te role, powinna być przemyślana, zaplanowana, konsekwentna i spójna. Służy temu strategia komunikacji wewnętrznej, czyli dokument określający cele komunikacji wewnętrznej realizowane w poszczególnych grupach docelowych za pośrednictwem optymalnie dobranych narzędzi komunikacji.


 


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do opracowania strategii komunikacji wewnętrznej wspierającej realizację celów biznesowych firmy z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na komunikację w organizacji

Bookmark and Share
Nasz serwis powstał z myślą o ludziach, którzy interesują się szkoleniami, a zwłaszcza tymi, które dotyczą zagadnienia komunikacji. Na naszych stronach zbieramy najciekawsze materiały dotyczące tej tematyki, które można znaleźć w Internecie.
Partnerzy
Login:

Hasło:

Zapamiętaj mnie:


Sortuj Wpisy

Wszystkich Online: 0

  • csisilver
  • Silouh
  • aggiss
  • Piter
  • greta
  • agu_87
  • Elamis
  • Agnieszka_
  • Fokolak
  • Gnom

STATYSTYKI